Friday, February 17, 2012


Moro

Linda Elouali Bansil


Kung si Rizal ay isang Moro,
Anong armas kaya ang gamit nito?
Pluma ba na nagsasalita
Bolo o kris 
o pana na panama?


Kung si Rizal ay isang Moro
dadanak ang dugo
Hindi martir 
babansagin itong....Rizal


Kung si Rizal ay isang Moro
Gagamitin ba niya ang pangalang Rizal
kung ang dapat ay Mercado


Kung si Rizal ay isang Moro
isang mandirigma mula sa Jolo
Tiyak rebolusyon
Sunog na ang gamu-gamo
wala ng Pilipino
Wala ng Indio
Post a Comment