Wednesday, March 14, 2012


fishball
Linda Bansil

kapag ako'y nalulungkot 
iniihahagis 
ko ang sulat mo sa dagat
upang dahan-dahan itong 
lumubog
na sinasalubong ng buhangin
inaaantay na lamunin ng isda 
ang iyong mga salita 
upang maglakbay ito 
at mahuli ng mangingisdang
magbebenta sa intsik
sa intsik na factory ay hahaluan ng arina
at ibebenta ng mamang may kariton
na piniprito ang bolang sinawsaw 
sa sukang may paminta
paminta at sibuyas 
at sa iyong pagkagat ay maalala 
at magunita ang ating alaala
na tatawirin mo ang dagat pabalik 
sa atin. 

Post a Comment